Tydens Loslitdag trek HSDA se leerlinge gewone klere aan en leerders betaal R5. Die geld wat ingesamel word, word aan die Ouetehuise geskenk. Hier  skenk die Novels Me. HSDA en haar prinsesse die geld aan Op die Kruin. Vlnr: Minka Olivier – 1ste prinses, Me. Judith Hendriks(bestuurder – op die kruin)Unam Mxaxa – Novels Me.HSDA, Liverne Bresies – 2de prinses

Hier  skenk die Novels Me. HSDA en haar prinsesse die geld aan Sonder Sorge Tehuis: vlnr: Esmerelda Blaauw- werksaam in die kombuis,  Liverne Bresies – 2de prinses, Unam Mxaxa – Novels Me.HSDA,  Marie  Venter – werksaam by Sonder Sorge en Minka Olivier – 1ste prinses.