Vanaf 8 tot 21 Desember 2017 het ‘n groepie Uppies, bestaande uit Personeel, oud-Uppies en Uppie- leerders, deel gevorm van die Missio Dei Stranddiensgroep. Die groep toer jaarliks, vanaf 2002, na Lambertsbaai om ‘n geestelike vakansieprogram aan te bied vir vakansiegangers. Die program behels die aanbied van Poppekas, middagsport en saans ‘n georganiseerde geleentheid met ‘n bespreking. Die span vorm ook deel van die NG Kerk Lambertsbaai se Basaar. Die Ouetehuis is ook besoek.