Na afloop van die seuns NK hokkie-proewe gehou te Kimberley is die volgende Uppie seuns ingesluit in die onderskeie spanne:

0/14 – JP Louw

0/16 – Cobus Fourie

0/18 – Morne Dlephu

Uppies wens hierdie seuns hartlik geluk met hul verkiesing tot hierdie spanne, ons weet dat hul Uppies se naam sal hoog hou wannneer hul die provinsie verteenwoordig!